658 Okunma

Cumhuriyet nedir?

0

CUMHURİYET  NEDİR?
Bunu, bize en iyi özetleyen kişi, Cumhuriyet’in ölümsüz kurucusudur
MUSTAFA KEMAL.

Türkiye’nin yüzyıllardan beri iki büyük kahredici gücü, iki büyük lanetleme gücü ezdiğini haykırdığı gün, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gönderine ilk Cumhuriyet bayrağını çekmişti.Bu iki kahredici, lanetleme, baş belası güç neydi? Mustafa Kemal’e göre; birisi Emperyalizm, öteki Saltanat’tı.

EMPERYALİZM NEDİR

Batıda, serbest rekabetçi tasını tarağını toparlamış ve iç çatışmalarını, dünya ölçüsünde kangrenleştirmiş olan, tekelci kapitalizmdi.

SALTANAT NEDİR

Kadim Tefeci-Bezirgân Sermayenin, her türlü gelişimi taşlaştırıp dondura koymuş olan derebeylik biçimiydi.
Bu iki güç birbiriyle domuz topu olmuştu. Emperyalizmin yeryüzündeki egemenliğini sağlayan yerli avadanlık, geri ve sömürge ül­kelerde emperyalizmin teslim aldığı irili ufaklı saltanatlardı.

1919 yılı, yalın savaş kılıcıyla, Modern Çağ derebeyliği olan emperyalizmin, yüzde yüz emrine geçirilmişti. Onun için, Anadolu içlerinde, gâvura karşı kıpırdayan baş kaldırma karşısında, ilkin sözde Müslüman olan, Saltanatı buldu. Emperyalizmin Papaz Fru’ları, Saltanat’ın Molla Necmettin’lerini parayla tuttular. Ve Anadolu topraklarına sarıklı-cübbeli kılıklarla, casus ve baltalayıcı olarak gön­derdiler. Ege Cephesinde Millî Kurtuluş Cephesinin ilk kurşunu, Yunanlıdan önce, sözde Müslüman mütegallibe hacıağalarına karşı sıkılmak zorunda kalındı.

Onun için Türkiye’de Cumhuriyet demek, Türk Milletinin bağrına oturmuş olan emperyalizmle Saltanat’a karşı kurduğu bir savunma kalesi demektir.Bu sebepten Türkiye’nin devrimci Anayasasında, her madde üçte iki çoğunlukla değiştirilebilirdi. Ama hiçbir çoğunlukla, hiçbir zaman ve hiçbir kimsenin değiştiremeyeceği tek madde Türkiye Devletinin bir Cumhuriyet olduğu maddesiydi.

Cumhuriyet çağına dek Türkiye’de kurtuluş yolları çok arandı ve denendi. Dizginler Saltanat’ın elinde kaldığı sürece debelene debelene batıldı. Ya Lâle Devri gibi, halkın Saltanat’a karşı düşmanlığıyla devrilen, bir sefahat sofrası kuruldu, ya Tanzimat gibi emperyalizme şirin görünme muskası takınılarak Abdülhamit istibdadına karıldı. Ya da Meşrutiyette olduğu gibi Saltanat’ın da altı üstüne getirilip, sömürgeleşme uçurumuna yuvarlanıldı. O “kâr’ı kadim” Saltanat kazanı, emperyalizmin ateşi üstünde kızdırıldıkça, içindeki Türk Milleti diri diri kaynatılmaktan kurtulamazdı.

Cumhuriyet Saltanat kazanını devirip, emperyalizmin ateşini Türkiye’de söndürdüğü için, bir Millî Kurtuluş yarattı.

Cumhuriyet emperyalizme, yani Cihan Finans-Kapitalizmine ve Saltanat’a, yani Osmanlı Tefeci-Bezirgânlığına karşı savaşarak doğdu.Türkiye’de Cumhuriyet’in anlamını yücelten ve kutsallaştıran, Mustafa Kemal’in hiç hayale kapılmaksızın pek açık belirttiği, o her iki irtica cephesinde, her iki gericilik cephesinde başardığı savaştır.
Türkiye sosyalist hareketinin en önemli fikir adamlarından Dr. HİKMET KIVILCIMLI’nın,
 “CUMHURİYET BAYRAMI NEDİR’’
başlıklı makalesinden alıntı ile başladım yazıma.
Bu gün itibari ile 94 yaşına gelmiş Cumhuriyet’in
belkide sadece adı kalmış ülkemde,
içi boşaltılmış,değerleri bir bir imha edilmiş türk
halk’ına verdiği tüm insan’ca, medeni  yaşam  ve
‘TAM BAĞIMSIZLIK’ Şiarı
1946 dan itibaren  MUSTAFA KEMAL’in
savaşıp yendiği  emperyalizm yeniden
yavaş yavaş
ülkeye sokulup zehirli nifak’ının ilk tohumları atılmaya
başlanmıştır,başarılıda olmuştur.
Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin şu anki durumu
ortadadır ATATÜRK’ÜN  kurduğu Cumhuriyet
71 yıl sonra tamamen emperyalizmin ellerindedir.
Biliyoruzki; (bazı) yurttaşlarımızın  sandığı gibi
bu ülkede Laiklik var bu ülke Cumhuriyet ile yönetiliyor
gibi söylem ve sanıların,
fantastik düşüncelerin sadece ‘YİTİRİLMİŞ HÜRRİYET’İ’
kabullenemeyişlerindendir.

Bunu kabullenmemiz belki’de bir şey’ler yapmamızı
kolaylaştıracaktır zira gerçekleri  kabullenmek adım için önemlidir.
CUMHURİYET’i kurtarmak- yada yeniden kurmak bizim ellerimizdedir,
ve tamamen yok olmadan hürriyetimiz ,yeniden toparlanmalı ve ayağa
kalkmanın yolunu bulmalıyız ve bulacağız buna inanıyor daha doğrusu inanmak istiyorum.

Ve yinede,yeniden,herşeye,herkese rağmen
Düşü’müzü yüksek sesle ,büyük harfle tüm kalbimle yineliyorum..

‘’YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE,YAŞASIN CUMHURİYET’’.

 

SOSYAL MEDYA"DA PAYLAŞ:

Yorum Yap

Yıldız Zwezda